Om Pemco


Pemco er et familieeid norsk investeringsselskap, som investerer i små- og store virksomheter med bærekraftige, miljøvennlige og fremtidsrettede profiler. Selskapets investeringsportefølje består i dag av en rekke virksomheter innenfor fornybar energi, fiskeoppdrett, papir- og emballasjeproduksjon basert på resirkulert råstoff, medisinske og kjemiske hjemmeprodukter, samt fintech og digitalisering.

Pemco har en sterk finansiell posisjon og den totale omsetningen i konsernet i 2017 var over 2 milliarder kroner. Til sammen er det om lag 400 ansatte i konsernet. Selskapet har hovedkontor på Solli plass i Oslo sentrum, og ledes av Håkon Knappskog.

 1. Norwegian Oil Trading etableres

  Norwegian Oil Trading etablert av Bjørn Knappskog.
 2. Pemco Oil etableres

  Berlinmuren faller og det samme gjør selskapets markedsutsikter i Øst-Tyskland. Pemco Oil etablert i markedet for fyringsolje og parafindistribusjon på Østlandet.
 3. Pemco Kuras etableres

  Pemco Kuras etableres for smøreoljeproduksjon i Litauen.
 4. Pemco begynner kjemikaliedistribusjon.

  Pemco starter sin virksomhet innen kjemikaliedistribusjon.
 5. Pemco kjøper KB Kjemisk

  Pemco begynner med husholdningskjemikalier gjennom kjøp av KB Kjemisk, med varemerket Blåtind.
 6. Pemco vokser innen husholdningskjemikalier

  Noen mindre oppkjøp innen hudholdningskjemikalier. Etablering av virksomheter for kjemikalier i Litauen og Latvia.
 7. Pemco går ut av petroleumsbransjen

  Oppkjøp av Paus & Paus AS og Neste Chemicals Distribution Business. Går ut av petroleumsbransjen med salg av Pemco Kuras og virksomheten til Pemco Oil
 8. Oppkjøp av Kemetyl og avvikling av oljetrading

  Oppkjøp av Kemetyl AB og Haltermann Scandinavian Distribution Business. Avvikling av virksomheten for oljetrading.
 9. Kjøper Petrosol AB

  Pemco kjøper Petrosol AB.

 10. Oppkjøp av Carix Holdings Ltd og Lefab AB.

  Kjøper Carix og Lefab
 11. Kjøper Procar og Arcus

  Oppkjøp av Procar Group og Arcus Kjemi.
 12. Selger i Kemetyl Group

  Salg av 50% av Kemetyl Group.
 13. Pemco kjøper seg inn i Arbaflame

  Inntreden i Arbaflame AS med 50% eierskap
 14. Kjøper Statoil Trepellets

  Kjøp av Statoil Trepellets i Sverige og Norge under navnet Pemco Trepellets, som senere endrer navn til Pemco Energi.
 15. Investerer i DMedical

  Intreden i DMedical AS som majoritetsaksjonær. Øker eierskapet i Arbaflame AS til 76%.
 16. Kjøper L&B Medical AB

  Pemco kjøper L&B Medical AB. Salg av det resterende eierskapet i Kemtyl Group og Zenteum Ltd.
 17. Pemco kjøper Peterson AS

  Kjøp av Peterson AS med påfølgende restrukturering til Peterson Packaging Group AS. Inntreden i Proton Ventures BV.
 18. Kjøp av Medical Market AB

  Pemco kjøper Medical Market AB.
 19. Peterson selges og Pemco investerer i Nordic Aquafarms

  Salg av deler av Peterson Packaging Group AS. Ranheim Paper & Board etableres. Inntreden i Nordic Aquafarms AS og gjeninntreden i Kemetyl AB  
 20. Selger deler av Kemetyl AB

  Salg av Kemetyl AB sin konsumentvirksomhet og industridistribusjon.
 21. Selger Pemco Energi

  Pemco Energi selges til Solør Bioenergi.