Landbasert fiskeoppdrett


Pemco har siden oppstarten av Nordic Aquafarms i 2015 vært en sentral bidragsyter til Norges første storskala landbaserte oppdretter av laks.

Nordic Aquafarms er et selskap som driver med fornybar, landbasert fiskeoppdrett. Landbasert oppdrett gir et mindre økologisk fotavtrykk, i tillegg til at man unngår flere av problemene knyttet til sykdom og flukt.

Nordic Aquafarms bygger i dag Europas største landbaserte oppdrettsanlegg for laks i Fredrikstad. Selskapet har også et enormt lakseanlegg under utvikling i Maine, USA. I tillegg drifter de et landbasert oppdrettsanlegg for arten yellowtail kingfish i Danmark.