Investeringen i Arbaflame i 2008 og oppkjøpet av Statoil Trepellets i 2009 ble startskuddet for Pemcos satsing på fornybar energi og produksjon av biomasse.

I 2012 tok Pemco over Peterson Packaging, som produserer bølgepappsemballasje og spesialisert papp og papir.

Pemco har siden oppstarten av Nordic Aquafarms i 2015 vært en sentral bidragsyter til Norges første storskala landbaserte oppdretter av laks.

Pemco har investert i flere virksomheter, som produserer medisinske hjelpeprodukter og helse- og hygieneprodukter.

Pemco er majoritetseier i selskapet Kemetyl, som produserer og leverer kjemiske husholdningsvarer.

Pemco investerer i oppstartsselskaper som ønsker å utfordre etablerte næringer med ny teknologi.