Helse


Pemco har investert i en rekke virksomheter innenfor helse og hjem, som produserer alt fra medisinske hjelpeprodukter og helse- og hygieneprodukter til kjemiske husholdningsvarer.

L&B Medical har levert avanserte medisinske produkter og medisinsk forbruksmateriell til den Svenske helsesektoren i nesten 30 år. Selskapet med samme navn har spesialisert seg innenfor produkter som hjelpemidler for funksjonshemmede, operasjonsinstrumenter og sterilt forbruksmateriell.

Gjennom L&B Medical eier Pemco også selskapet DMedical, som importerer og produserer helse- og hygieneprodukter til det Skandinaviske markedet. DMedical driver også samarbeidsbasert produktutvikling.

L&B Medical og DMedical omsatte sammen for over 64 millioner kroner i 2017.