Fornybar energi


Pemcos grønne skifte fra olje og oljetrading kom i 2008 med den første investeringen i teknologiselskapet Arbaflame. Året etter kjøpte Pemco virksomheten til Statoil Trepellets, som senere ble solgt som Pemco Energi til Solør Bioenergi i 2018.

Arbaflame har utviklet en verdensledende dampbehandlingsteknologi for produksjon av trepellets kalt Arbacore, som er spesielt egnet til å erstatte kull i kullkraftverk. Arbacore har et høyere energiinnhold, er vanntett og kan håndteres på samme måte som kull. På denne måten kan Arbaflame bidra til å redusere utslipp fra produksjon av kullkraft uten betydelige investeringer knyttet til konverteringen.

Pemco Energi produserer trepellets ved to fabrikker i henholdsvis Brumunddal og Säffle. I tillegg har selskapet fire fjernvarmeområder, og leverer energi fra til sammen 82 varmesentraler i Norge og Sverige. I 2017 omsatte selskapet for 140 millioner.

I 2018 ble selskapet solgt til Solør Bioenergi, og heter i dag Solør Bioenergi Varme.