Fintech og digitalisering


Kredd utfordrer finansmarkeder preget av usunn konkurranse, høye priser og mangel på innovasjon. Gjennom vår brukervennlige plattform kobler vi sammen låntakere og långivere uten fordyrende mellomledd. Vi stiller strenge krav til sikkerhet og har gode rutiner for å sikre en trygg opplevelse i alle ledd.

Memcare har utviklet ulike digitaliseringstjenester for begravelsesbyråer. Tjenestene omfatter begravelsesbyråenes daglige drift, slik at registrering, innkjøp, publisering av nekrologer og øvrig administrasjon gjøres enklere. Memcare tilbyr i tillegg digitale tjenester for å gi beskjed til pårørende, samt å organisere begravelser og ta hånd om de avdødes etterlatte nettprofiler.

Å drive et aksjeselskap innebærer å følge alle regler som myndighetene har pålagt næringsdrivende, samt formkrav til etablering av selskap, rapportering av aksjonæroppgave, skatt, lønn og merverdiavgift. Bizbot har laget en plattform som automatiserer og løser utfordringer.