Om Pemco


Pemco er et familieeid norsk investeringsselskap, som investerer i små- og store virksomheter med bærekraftige, miljøvennlige og fremtidsrettede profiler.

Investeringen i Arbaflame i 2008 og oppkjøpet av Statoil Trepellets i 2009 ble startskuddet for Pemcos satsing på fornybar energi og produksjon av biomasse.

I 2012 tok Pemco over Peterson Packaging, som produserer bølgepappsemballasje og spesialisert papp og papir.

Pemco har siden oppstarten av Nordic Aquafarms i 2015 vært en sentral bidragsyter til Norges første storskala landbaserte oppdretter av laks.

Pemco har investert i flere virksomheter, som produserer medisinske hjelpeprodukter og helse- og hygieneprodukter.

Pemco er majoritetseier i selskapet Kemetyl, som produserer og leverer kjemiske husholdningsvarer.

Pemco investerer i oppstartsselskaper som ønsker å utfordre etablerte næringer med ny teknologi.

Om Pemco


Pemco er et familieeid norsk investeringsselskap, som investerer i små- og store virksomheter med bærekraftige, miljøvennlige og fremtidsrettede profiler. Selskapets investeringsportefølje består i dag av en rekke virksomheter innenfor fornybar energi, fiskeoppdrett, papir- og emballasjeproduksjon basert på resirkulert råstoff, medisinske og kjemiske hjemmeprodukter, samt fintech og digitalisering.

Pemco har en sterk finansiell posisjon og den totale omsetningen i konsernet i 2017 var over 2 milliarder kroner. Til sammen er det om lag 400 ansatte i konsernet. Selskapet har hovedkontor på Solli plass i Oslo sentrum, og ledes av Håkon Knappskog.